Verksamhetsberättelse 2016

Undrar du vad Svalorna Latinamerika egentligen uträttar? I vår verksamhetsberättelse kan du läsa om vad vi gjorde under 2016 i våra tre utvecklingsprogram.

Visste du till exempel att vi under året:
– startade ett nytt projekt i Bolivia som handlar om maskulinitetsnormer?
– utbildade 264 personer i Peru i hållbara och lokalt
anpassade jordbruksmetoder?
– Arbetade med attitydförändringar hos barn och vuxna i Nicaragua för att minska skuldbeläggandet av barn och ungdomar som har utsatts för barnsexhandel?

Till verksamhetsberättelsen