Verksamhet

Castilla Media
Svalorna Latinamerika verkar för att barn, ungdomar och kvinnor ska få ökat inflytande i samhället och förbättrade livsvillkor. Vi arbetar med lokala samarbetsorganisationer i Bolivia, Nicaragua och Peru för mänskliga rättigheter med fokus på demokrati och påverkan, jämlikhet och hållbar utveckling.

Svalorna Latinamerika är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som har funnit sedan 1959. Mer om vår historia hittar du här

Utvecklingsprogram

Sedan 2007 driver Svalorna Latinamerika (Svalorna LA) sin verksamhet i programform, med ett 4- eller 5-årigt program i respektive land. Läs mer om våra utvecklingsprogram här

Bolivia – mot könsbaserat våld och för sexuella rättigheter

Diskriminering på grund av bland annat kön, ålder eller sexuell läggning är utbredd i Bolivia, och åtföljs ofta av våld. Vårt program här arbetar mot könsbaserat våld och för sexuella rättigheter utifrån ett maskulinitetsperpektiv. Målgruppen är ungdomar i städerna El Alto och La Paz. Läs mer om vårt program Suma Thaki II i Bolivia här

Nicaragua – förebyggande av barnsexhandel

I vårt program i Nicaragua förebygger vi barnsexhandel genom att skapa skyddsnät i form av en vuxenvärld som upptäcker och motverkar sexuella utnyttjanden. Vi stärker också barn och ungdomars inflytande över sin egen utveckling. Ungefär hälften av de som bor i Nicaragua är under arton år och drabbas ofta hårt av fattigdom och olika typer av våld. Läs mer om vårt program Dedenan i Nicaragua här

Peru – försörjning, utbildning och påverkan

I vårt program i Peru lär vi ut metoder för hållbart jordbruk så att människor kan försörja sig själva. Vi stödjer organisering av lärar- och föräldragrupper. Vi arbetar också med att ungdoms- och kvinnoorganisationer ska få ökade möjligheter att påverka politik och samhälle. Läs mer om vårt program i Peru här

Sverige – öka kunskapen om våra frågor

I Sverige arbetar vi för att öka kunskap och engagemang om våra frågor i syfte att stödja och förbättra livsvillkoren för barn, ungdomar och kvinnor i Latinamerika. Det gör vi tillsammans med organisationens medlemmar och frivilliga genom utåtriktade aktiviteter och genom media för att uppmärksamma våra frågor. Läs mer om vad vi gör i Sverige i vårt kalendarium

Styrande dokument

Våra styrande dokument, så som stadgar och policy, samt verksamhetsberättelse och årsredovisning hittar du här