Verksamhet

Svalorna Latinamerika är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som har funnit sedan 1959 och som verkar för att barn, ungdomar och kvinnor ska få ökat inflytande i samhället och förbättrade livsvillkor. Vi arbetar med lokala samarbetsorganisationer i Bolivia, Nicaragua och Peru för mänskliga rättigheter med fokus på demokrati och påverkan, jämlikhet och hållbar utveckling.

 

Utvecklingsprogram

Sedan 2007 driver vi vår verksamhet i programform, med ett 4- eller 5-årigt program i respektive land. 

Bolivia – mot könsbaserat våld och för sexuella rättigheter

Diskriminering på grund av bland annat kön, ålder eller sexuell läggning är utbredd i Bolivia, och åtföljs ofta av våld. Vårt program här arbetar mot könsbaserat våld och för sexuella rättigheter utifrån ett maskulinitetsperpektiv. Målgruppen är ungdomar i städerna El Alto och La Paz. Läs mer om vårt program i Bolivia här

Nicaragua – förebyggande av barnsexhandel

I vårt program i Nicaragua förebygger vi barnsexhandel genom att skapa skyddsnät i form av en vuxenvärld som upptäcker och motverkar sexuella utnyttjanden. Vi stärker också barn och ungdomars inflytande över sin egen utveckling. Ungefär hälften av de som bor i Nicaragua är under arton år och drabbas ofta hårt av fattigdom och olika typer av våld. Läs mer om vårt program Dedenan i Nicaragua här

Peru – försörjning, utbildning och påverkan

I vårt program i Peru lär vi ut metoder för hållbart jordbruk så att människor kan försörja sig själva. Vi stödjer organisering av lärar- och föräldragrupper. Vi arbetar också med att ungdoms- och kvinnoorganisationer ska få ökade möjligheter att påverka politik och samhälle. Läs mer om vårt program i Peru här

Sverige – öka kunskapen om våra frågor

I Sverige arbetar vi för att öka kunskap och engagemang om våra frågor i syfte att stödja och förbättra livsvillkoren för barn, ungdomar och kvinnor i Latinamerika. Det gör vi tillsammans med organisationens medlemmar och frivilliga genom utåtriktade aktiviteter och genom media för att uppmärksamma våra frågor. Läs mer om vad vi gör i Sverige i vårt kalendarium


Verksamhetsberättelse 2016

Undrar du vad Svalorna Latinamerika uträttar? I vår verksamhetsberättelse kan du läsa om vad vi gjorde under 2016 i våra tre utvecklingsprogram.

Visste du till exempel att vi under året:
– startade ett nytt projekt i Bolivia som handlar om maskulinitetsnormer?
– utbildade 264 personer i Peru i hållbara och lokalt
anpassade jordbruksmetoder?
– Arbetade med attitydförändringar hos barn och vuxna i Nicaragua för att minska skuldbeläggandet av barn och ungdomar som har utsatts för barnsexhandel?

Till verksamhetsberättelsen

 


Video från vår verksamhet


På den här sidan kan du se videor som handlar om våra utvecklingsprogram i Latinamerika.