Verksamhet

Svalorna Latinamerika är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som har funnit sedan 1959 och som verkar för att barn, ungdomar och kvinnor ska få ökat inflytande i samhället och förbättrade livsvillkor. Vi arbetar med lokala samarbetsorganisationer i Bolivia, Nicaragua och Peru för mänskliga rättigheter med fokus på demokrati och påverkan, jämlikhet och hållbar utveckling.

 

Utvecklingsprogram

Sedan 2007 driver vi vår verksamhet i programform, med ett 4- eller 5-årigt program i respektive land. 

Bolivia – mot könsbaserat våld och för sexuella rättigheter

Diskriminering på grund av bland annat kön, ålder eller sexuell läggning är utbredd i Bolivia, och åtföljs ofta av våld. Vårt program här arbetar mot könsbaserat våld och för sexuella rättigheter utifrån ett maskulinitetsperpektiv. Målgruppen är ungdomar i städerna El Alto och La Paz. Läs mer om vårt program i Bolivia här

Nicaragua – förebyggande av barnsexhandel

I vårt program i Nicaragua förebygger vi barnsexhandel genom att skapa skyddsnät i form av en vuxenvärld som upptäcker och motverkar sexuella utnyttjanden. Vi stärker också barn och ungdomars inflytande över sin egen utveckling. Ungefär hälften av de som bor i Nicaragua är under arton år och drabbas ofta hårt av fattigdom och olika typer av våld. Läs mer om vårt program Dedenan i Nicaragua här

Peru – försörjning, utbildning och påverkan

I vårt program i Peru lär vi ut metoder för hållbart jordbruk så att människor kan försörja sig själva. Vi stödjer organisering av lärar- och föräldragrupper. Vi arbetar också med att ungdoms- och kvinnoorganisationer ska få ökade möjligheter att påverka politik och samhälle. Läs mer om vårt program i Peru här

Sverige – öka kunskapen om våra frågor

I Sverige arbetar vi för att öka kunskap och engagemang om våra frågor i syfte att stödja och förbättra livsvillkoren för barn, ungdomar och kvinnor i Latinamerika. Det gör vi tillsammans med organisationens medlemmar och frivilliga genom utåtriktade aktiviteter och genom media för att uppmärksamma våra frågor. Läs mer om vad vi gör i Sverige i vårt kalendarium


Verksamhetsberättelse 2017

Svalorna Latinamerika hade ett mycket aktivt år 2017 och bidrog till en rad viktiga aktiviteter och resultat i Latinamerika och Sverige!

– I Bolivia fick 275 tonåringar och unga vuxna ökad kunskap om sexuella och reproduktiva rättigheter för att motverka könsbaserat våld och tränades i metoder för förändring och påverkan av samhället.
– I Nicaragua tog lokala nätverk med deltagare från civilsamhälle och myndigheter fram offentliga planer för skydd mot barnsexhandel, vilket har hjälpt synliggöra problemet och göra befolkningen mer medvetna om dess risker och konsekvenser.
– I Peru arrangerade Svalorna Latinamerika ett stort seminarium som handlade om vattenbristen i Peru och Castilla Media, vilket har lett till att fler engagerat sig och tagit fram planer för att förebygga och anpassa sig till klimatförändringarna.
– Slutligen i Sverige firade Svalorna Latinamerika att föreningen nått det högsta antalet medlemmar på flera år!

Läs mer om detta och mycket mer i vår nya Verksamhetsberättelsen 2017

 


Video från vår verksamhet


På den här sidan kan du se videor som handlar om våra utvecklingsprogram i Latinamerika.