På bilden: Claudia Molina Vega och Nancy Purhuaya Caceres, Viraco, Peru. Foto: Julia Svanström

Utvecklingsprogram

Svalorna Latinamerika är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som har funnit sedan 1959. Sedan 2007 bedriver vi vår verksamhet i programform, med 4- och 5-åriga utvecklingsprogram. De länder vi arbetar i är Bolivia, Nicaragua och Peru.

I ett program är hela verksamheten inriktad mot samma mål, även om programmets olika delar kan ha olika sorts verksamhet. Grundläggande för programmen är att de ska vara rättighetsbaserade och med deltagande av målgruppen både i planeringen och i verksamheten. Det innebär att målgruppen deltar i beslut om programmens inriktning och verksamhet, som går ut på att stärka målgruppens egen kapacitet till förändring genom organisering och utbildning.

Målgrupper

Programmens målgrupper består av utsatta barn och unga, i Peru-programmet ingår även kvinnor. Dessa grupper är Svalorna LA:s målgrupper eftersom de, trots att de är många, av olika anledningar har haft en begränsad möjlighet att kräva sina rättigheter. Aktiviteterna genomförs av lokala samarbets­organisationer (SO). Dessa organisationer har mångårig erfarenhet av arbete med programmens målgrupper. Organisationerna samarbetar genom ett programråd där alla organisationer har varsin representant, även Svalorna LA.

Programrådet

Programrådet beslutar om fördelningen av programmets budget, om strategier för genomförandet av verksamheten samt om gemensamma aktiviteter som kampanjer och dylikt. I varje land har Svalorna LA ett programkontor med egen personal – en landrepresentant och en ekonom/administratör – med främsta uppgifter att stödja och följa upp programverksamheten samt att representera Svalorna LA gentemot andra organisationer och myndigheter. Programkontoret ansvarar också för genomförandet av en årlig resultatmätning av verksamheten.

Svalornas Latinamerikas arbete i Bolivia
Svalorna Latinamerikas arbete i Nicaragua
Svalornas Latinamerikas arbete i Peru