Taxitomte mot sexhandel av barn och unga.

Under julsäsongen 2018 kommer Taxi Stockholm att upplåta annonsplatser på taxibilarna och skänka 100 kr per bokad ”Tomtetaxi” till Svalorna Latinamerikas verksamhet. Ett bidrag som kommer att göra verklig skillnad för utsatta barn och ungdomar i Latinamerika.

Sexhandel med barn och unga har under flera år varit ett ökande problem i Latinamerika. Detta beror bland annat på den ökade turismen, att många föräldrar arbetsmigrerar och en hög andel unga i befolkningen. Många är mycket fattiga och luras lätt in i sexhandeln med löfte om en bättre tillvaro och goda inkomster. För att vända trenden har Svalorna Latinamerika arbeta aktivt med nyckelaktörer som just taxichaufförer. Taxichaufförer är ofta närvarande på strategiska platser som motell och klubbdistrikt under dygnets alla timmar.  Svalornas arbete med taxichaufförer i Latinamerika har kunnat påverka och bryta gamla mönster. De transportföretag som deltagit i Svalorna Latinamerikas verksamhet är nu aktiva i kampen mot barnsexhandel genom att uppmärksamma och rapportera misstänkta brott.

  • Det är ingen hemlighet att taxi tillhör de branscher som behöver ta aktivt ansvar för att inte bidra till denna typ av handel. Det gör vi på Taxi Stockholm sedan länge med en tydlighet i vad som gäller om man arbetar under varumärket. Vi har nolltolerans och väl fungerande processer för att hantera brott mot uppförandekod och andra policys samt kontroller för att så långt som möjligt aktivt kunna stävja att den som arbetar för oss inte har en del i denna typ av verksamhet. Vi skulle önska att vi och hela branschen kunde bidra mer till det proaktiva arbetet så som Svalorna arbetat i Latinamerika. Därför väljer vi att i jul bidra till deras verksamhet och att det ska öka möjligheten till att komma dit, säger Gökay Akyüz operativ chef på Taxi Stockholm

Läs pressmeddelandet kring samarbetet med Taxi Stockholm här:

Pressmeddelande 2018-11-05