Styrande dokument

Styrande dokument

Svalorna Latinamerikas arbete utgår från den övergripande policyn som antas på årsmötet som är organisationens högst beslutande organ.

Årsredovisning med revisionsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan 2018

Policy

Stadgar

Strategi_2017-2021