Styrande dokument

Styrande dokument

Svalorna Latinamerikas arbete utgår från den övergripande policyn som antas på årsmötet som är organisationens högst beslutande organ.

Årsredovisning 2016

Revisionsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016

Policy

Stadgar

Strategi_2017-2021

Protokoll årsmöte 6 maj 2017

Protokoll konstituerande styrelsemöte 6 maj 2017

Protokoll extrainsatt årsmöte 4 mars 2017