Samarbeta med oss

juliasvanstromperuapelsiner
Svalorna Latinamerika har flera olika företagssamarbeten och stödet är värdefullt och en förutsättning för verksamheten i Latinamerika. Vill du eller ditt företag inleda ett samarbete med Svalorna Latinamerika så finns det olika sätt att engagera sig för organisationen.

Bli företagsvän

Genom att bli företagsvän bidrar företaget årligen till insamlingen med mellan 10 000 till 100 000 kr. Vi informerar om vårt samarbete genom organisationens egna kommunikationskanaler och företaget får ta del av organisationens nyhetsbrev och information om samarbetet får synas på företagets kommunikationskanaler.

Bli företagssponsor

För att bli företagssponsor bidrar företaget årligen till insamlingen med mer än 100 000 kr. Vi informerar och anordnar gemensamma evenemang och kampanjer och företaget får ta del av organisationens nyhetsbrev. Organisationens logga och information om samarbetet får synas på företagets kommunikationskanaler.

Bli huvudsponsor

För att bli huvudsponsor bidrar företaget årligen till Svalorna Latinamerikas insamling med mer än 300 000 kr. Vi planerar och genomför gemensamma evenemang och kampanjer som vi utformar tillsammans. Företaget får ta del av organisationens nyhetsbrev och andra relevanta verksamhetsrapporter. Organisationens och företaget logga och information om samarbetet finns tillgängligt för alla relevanta trycksaker och kommunikationskanaler.

Kontakta oss

Hör av dig till oss på telefonnummer 08-642 16 96 eller mejla info@svalorna.se