Deltagare i vårt utvecklingsprogram i Bolivia mot könsbaserat våld och för sexuella rättigheter. Foto: Hanna Anevik, praktikant i Bolivia.

Bli vår praktikant i Bolivia våren 2019

Vill du tillbringa våren 2019 i Bolivia? Kan du spanska och är du intresserad av mänskliga rättigheter, genus och utvecklingsfrågor? Sök vår finansierade praktik i Bolivia! 

Om Svalorna Latinamerika
Svalorna Latinamerika (LA) arbetar för att minska fattigdom och undanröja dess orsaker. Vi samarbetar med lokala organisationer för mänskliga rättigheter och hållbar utveckling i Bolivia, Nicaragua och Peru. Tillsammans skapar vi möjligheter för kvinnor, barn och ungdomar att förbättra sina livsvillkor. 

Svalorna Latinamerika i Bolivia
I Bolivia driver Svalorna Latinamerika tillsammans med lokala samarbetsorganisationer ungdomsprogrammet mot könsbaserat våld. Programmet syftar till att arbeta förebyggande mot könsrelaterat våld och för sexuella rättigheter och en viktig komponent är att belysa maskulinitetsnormer och dess negativa roll för en hållbar utveckling. Som praktikant på Svalorna LA kommer du att tillbringa mycket tid hos våra samarbetsorganisationer och lära känna de ungdomar som är delaktiga i programmet.  Uppdraget passar dig som är nyfiken och intresserad av hållbar utveckling, genus och demokrati. Mer information om t programmet i Bolivia finns på svalorna.se/bolivia
 
Om praktiken

Som praktikant i Bolivia kommer du att vara med i vårt arbete i fält, hjälpa till med rapportering och informera om Svalorna LA:s och våra samarbetsorganisationers arbete på plats. Vi ser gärna att du bidrar med egna erfarenheter eller kunskap utifrån intresse och behov inom programmet. Du kommer att handledas av Svalorna LA:s praktikantansvarige i Sverige och av personal på plats. Som utlandspraktikant för Svalorna LA är du med i Universitets- och högskolerådets (UHR) praktikantprogram som finansieras av Styrelsen för internationellt samarbete (Sida).

Programverksamhet & Informationsarbete
Som praktikant kommer du att vara delaktig i vårt utvecklingsprogram och aktivt delta i arbetet med våra lokala samarbetsorganisationer. Under din praktikperiod kommer du att lära dig mer om utvecklingsarbete och du får en inblick i hur svenskt utvecklingssamarbete fungerar i praktiken. En viktig del av arbetet är att informera om Svalorna LA:s och våra samarbetsorganisationers arbete på plats. Du kommer att att skriva reportage liksom blogginlägg om personer, händelser och aktiviteter som våra samarbetsorganisationer anordnar, samt filma och fotografera. Vi jobbar med rörliga bilder och utgår från att du är intresserad av detta.

Till praktikantuppdraget söker vi dig som: 

 • har mycket goda kunskaper i spanska och svenska 
 • har kunskap om eller intresse för utvecklingsfrågor 
 • trivs med att jobba med barn och ungdomar 
 • är nyfiken på nya perspektiv och människor 
 • tycker om att skriva, fotografera och filma 
 • är intresserad av genus, demokrati och mänskliga rättigheter, hållbar miljö, SRHR-frågor, barn och ungdomars rättigheter

Vi ser gärna att du är intresserad av att: 

 • skriva reportage 
 • producera material till sociala medier

Som praktikant är det viktigt att du: 

 • är flexibel och självständig då förutsättningarna på praktikplatsen kan skifta mycket med förmåga att anpassa dig till kulturella och geografiska förhållanden 
 • tar egna initiativ och har förmåga att prioritera bland arbetsuppgifter 
 • är en god lyssnare och relaterar till andra på ett lyhört sätt 
 • uppskattar att jobba i grupp och är samarbetsvillig samt solidarisk
   

Det är meriterande om du som söker har: 

 • föreningserfarenhet som frivillig eller förtroendevald 
 • erfarenhet från Latinamerika eller utlandsvistelse 

 Särskilda villkor för att delta i UHR:s Sidafinansierade praktikantprogram: 

 • inte tidigare ha deltagit i Praktikantprogrammet finansierat via Universitets- och högskolerådet (UHR) 
 • fylla minst 20 år eller högst 30 år det år som praktiken påbörjas 
 • vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige 
 • inte vara, eller tidigare ha varit, anställd hos sändande organisation före ansökningstillfället 

Uppdragsperiod
Det är ett tidsbegränsat praktikuppdrag på heltid. I praktiken ingår efterarbete som innefattar utåtriktade informationstillfällen. 

 • Förberedelseutbildning: januari 2019  
 • Beräknad utresa: början av januari/slutet av februari  
 • Beräknad hemresa: juni  
 • Återträff: juni/juli  
 • Informationstillfällen: under sommaren och hösten 2019 

Observera att datumen är ungefärliga och kan komma att ändras 

Praktikersättning
Uppdraget finansieras av Sida. Uppdraget kan inte kombineras med studiemedel, men däremot med högskolestudier. Svalorna Latinamerika bekostar ut- och hemresa, boende, försäkring, eventuella vaccinationer samt en mindre dagsersättning under praktikperioden. 

Så söker du
Skicka ansökan på spanska med en motivering till varför du söker denna praktik (max en A4-sida) och ditt CV på spanska till rekrytering@svalorna.se I ämnesrubriken skriver du ”Programpraktik i Bolivia”.

Sista ansökningsdag är den 1 november men vi genomför intervjuer fortlöpande och platserna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatumet. Notera att alla intervjuer kommer att hållas via Skype.

Upplysningar om praktikuppdraget
Läs mer om Svalorna Latinamerika på svalorna.se/praktik
Vid frågor om praktiken kontakta Linda Johansson på rekrytering@svalorna.se

Välkommen med din ansökan! 

Om du inte är medlem i Svalorna Latinamerika, men önskar att bli det kan du läsa mer här.