Peru

Svalorna Latinamerikas utvecklingsprogram

Sedan 2007 bedriver Svalorna Latinamerika vår verksamhet i programform, med 4- och 5-åriga utvecklingsprogram. De länder vi arbetar i är BoliviaNicaragua och Peru.

I ett program är hela verksamheten inriktad mot samma mål, även om programmets olika delar kan ha olika sorts verksamhet. Grundläggande för programmen är att de ska vara rättighetsbaserade och med deltagande av målgruppen både i planeringen och i verksamheten. Det innebär att målgruppen deltar i beslut om programmens inriktning och verksamhet, som går ut på att stärka målgruppens egen kapacitet till förändring genom organisering och utbildning.

Målgrupper

Programmens målgrupper består av utsatta barn och unga, i Peru-programmet ingår även kvinnor. Dessa grupper är Svalorna LA:s målgrupper eftersom de, trots att de är många, av olika anledningar har haft en begränsad möjlighet att kräva sina rättigheter. Aktiviteterna genomförs av lokala samarbets­organisationer (SO). Dessa organisationer har mångårig erfarenhet av arbete med programmens målgrupper. Organisationerna samarbetar genom ett programråd där alla organisationer har varsin representant, även Svalorna LA.

Programrådet

Programrådet beslutar om fördelningen av programmets budget, om strategier för genomförandet av verksamheten samt om gemensamma aktiviteter som kampanjer och dylikt. I varje land har Svalorna LA ett programkontor med egen personal – en landrepresentant och en ekonom/administratör – med främsta uppgifter att stödja och följa upp programverksamheten samt att representera Svalorna LA gentemot andra organisationer och myndigheter. Programkontoret ansvarar också för genomförandet av en årlig resultatmätning av verksamheten.

Salvemos el Coropuna! – en kamp för vatten.

En film gjord av våra tidigare praktikanter Lina Franzén och Lillemor Lind Alpstad.

Om Peru

Republiken Peru ligger i västra Sydamerika och gränsar till Ecuador, Colombia, Brasilien, Bolivia och Chile. Med en befolkning på strax över 30 miljoner är landet det femte folkrikaste på kontinenten. De senaste åren har präglats av en stark ekonomisk utveckling främst baserad på en expanderande gruvindustri. Sedan 2004 har fattigdomen i regionen Arequipa minskat från 34 procent till cirka 20 procent. Minskningen gäller dock de större städerna i regionen. I de rurala och andina regionerna är fattigdomen fortfarande cirka 30 procent. Regionen har såväl emigrering som migration, personer flyttar till Arequipa för jobb och studier samtidigt som personer från granndistriktet flyttar till Castilla Media.

Svalorna Latinamerikas arbete i Peru

Svalorna Latinamerika har funnits i Peru sedan 1960 när de första volontärerna från Sverige ankom med båt till Lima för att ta över verksamheten i ett nedlagt barnhem. I början av 1990-talet flyttades verksamheten i Peru till provinsen Arequipa och fokus lades på kvinnor och barns rättigheter och hållbar utveckling på landsbygden. Idag arbetar Svalorna Latinamerika med dessa frågor i området Castilla Media som ligger ca sex timmar med bil från huvudorten Arequipa.

Varför behövs Svalorna Latinamerikas arbete idag?

Trots en stark ekonomisk utveckling, minskande fattigdom och ökad sysselsättning präglas Peru idag av stora skillnader mellan hur stad och landsbygd får ta del av utvecklingen. I Castilla Media, det område som Svalorna Latinamerika är verksamma i, lever många i ekonomisk fattigdom, skolorna har låg utbildningskvalitet och det finns få sysselsättningsmöjligheterna för ungdomar. På grund av få möjligheter tvingas många ungdomar att flytta till närliggande städer för att utbilda sig och söka arbete.

Asociación de fruticultores ecológicos de Viraco

Kvinnor på den peruanska landsbygden har traditionellt liten möjlighet att påverka sin egen livssituation, såväl i hemmet som i samhället i stort. I Castilla Media liknar situationen övriga landet och kvinnor är ofta marginaliserade i beslutfattande och är ofta begränsade till att ta hand om hemmet. Det saknas verkliga möjligheter för kvinnor att kunna vara med och bestämma och dessutom tjänar kvinnor mycket mindre pengar än män vilket gör att kvinnor hamnar i beroendeställning.

Ytterligare en orsak som gör att livet på landsbygden är svårt är de redan nu märkbara förändringar som den globala uppvärmningen för med sig. I Castilla Media är jordbruket beroende av vatten som kommer från den närbelägna glaciären Corupuna. Utan dess vatten skulle området torka och det skulle inte längre gå att leva där. De senaste 50 åren har dock Corupuna allt snabbare smält vilket gör att det finns ett stort behov av nya och hållbara lösningar för att människor ska kunna fortsätta bo i området.

Förutsättningarna för att leva i Castilla Media finns, men för att människor inte ska tvingas bort från sina hem behövs flera åtgärder med fokus på att inkludera kvinnor och unga i utvecklingsarbetet i området. För att klara av de förändrade förutsättningarna som kommer med klimatförändringar behövs även ändrade arbetssätt i jordbruket, vilket också ger bättre möjligheter till inkomster. Här kan du ta del av personliga historier om livet i Castilla Media.


Svalorna Latinamerikas landsbygdsutvecklingsprogram PDR

Sedan 2011 har Svalorna Latinamerika drivit landsbygdsutvecklingsprogrammet PDR i Castilla Media, ett område som ligger i provinsen Arequipa i sydvästra Peru. Huvuddelen av befolkningen här lever av små jordbruk, och många lever under mycket knappa förhållanden – enligt UNDP:s klassifikation lever en stor del av befolkningen i ”absolut fattigdom”. Utvecklingsprogrammet PDR har precis påbörjat en ny fas vid namn PDR III tillsammans med samarbetsorganisationerna Ceder och El Taller. Mer information om PDR III kommer att komma inom kort.


Tidigare program: PDR II

PDR II var uppbyggt av tre delar: ”Försörjning och ekonomiska rättigheter”, ”Rätt till en utbildning med kvalitet” och ”Påverkan och medborgerliga rättigheter”. Tillsammans bidrar de tre delarna till en mer inkluderande och hållbar utveckling i området. Huvudmålet för PDR II är att kvinnor och unga som lever i fattigdom i Castilla Media aktivt deltar i aktiviteter för en hållbar utveckling genom att utöva sina ekonomiska, sociala och politiska rättigheter.

Inom den första delen ”Försörjning och ekonomiska rättigheter” är målet att kvinnor och unga ska delta aktivt i aktiviteter för en hållbar utveckling genom att utöva sina ekonomiska, sociala och politiska rättigheter. Konkret har detta inneburit att flera organisationer har grundats där främst kvinnor har tagit ledande roller. Genom PDR har deltagarna i programmet lärt sig nya metoder inom odling av gräs och avokados, biodling, marsvinsuppfödning och hur man kan göra eget ekologiskt gödsel. Under åren som PDR har verkat i Castilla Media har flera av organisationerna tagit initiativ till att anordna marknadsdagar för att marknadsföra sina produkter och skapa mötespunkter för de olika organisationerna i området.

Avokadoodling. Bild: Timmy Burchard

Avokadoodling. Bild: Timmy Burchard

Den andra delen ”Rätt till en utbildning med kvalitet” är riktad mot elever, lärare och föräldrar och har som mål att förbättra tillgången till en utbildning av kvalitet för barn och ungdomar. Genom att stötta skapandet av föräldragrupper, bildandet av elevföreningar och fortbildningsinsatser för lärare är förhoppningen att skolans ställning ska stärkas och att kvaliteten ska höjas.

Den tredje delen ”Påverkan och medborgerliga rättigheter” fokuserar på att kvinnor och unga ska kunna utöva sin rätt att delta och påverka politiska processer för en hållbar utveckling i sitt närområde. Under programtiden har PDR gett stöd till de sociala organisationer, föreningar och kooperativ som finns i Castilla Media för att de i sin tur ska ha bättre möjlighet att påverka den politiska utvecklingen i området. Samtidigt har PDR arbetat med de lokala kommunstyrelserna och stöttat dessa i sitt arbete för att de ska ha bättre möjligheter att involvera samarbetspartners i arbetet för en hållbar utveckling. Som ett resultat av Svalorna Latinamerikas arbete finns det idag återkommande tillfällen där de lokala myndigheterna och civilsamhället möts och diskuterar hur de ska arbeta tillsammans för en hållbar framtid.


Vi är inte längre tysta!

En film av Laura Juarez Sandqvist och Jhonny Salvatore Talavera om kvinnans plats i Castilla Media.


Kvinna i Castilla Media

En film av vår tidigare praktikant Matilda Bäcklin om hur det är att vara kvinna på den peruanska landsbygden i Castilla Media i Peru.


Mayreni föder upp marsvin i Cotanay i Peru

P 160906 Mayreni med dotter framför sitt hus – LF

Mayreni Minaya Huayna är en av de 20-tal familjer som bor i den lilla byn Cotanay i Peru, och hon är även en av de kvinnor i området som för några månader sedan bestämt sig för att organisera sig för att börja med marsvingsuppfödning på kommersiell nivå. Svalorna Latinamerikas landsbygdsutvecklingsprogram PDR arbetar i området för att lära kvinnorna hur de kan förbättra sina marsvinsuppfödningar.

Berätta om din marsvinsuppfödning.

– Jag har haft marsvin förut men för några månader sedan började jag om på nytt så nu har jag fem marsvin. Det är väldigt enkelt att föda upp marsvin i detta område eftersom det finns gott om alfalfa här som marsvinen kan äta. I och med detta har det alltid funnits en tradition att ha marsvinsuppfödning, men den har kanske inte alltid varit så effektiv.

Varför valde du att ta upp marsvinsuppfödningen igen?

– Tidigare har vi fött upp marsvin för vår familjs konsumtion men nu vill jag utöka min marsvinsuppfödning så att jag kan börja sälja dem. Jag kände att det var bra läge nu för mig att börja arbeta mot detta mål då PDR är i området och ger workshops med den kunskap jag behöver för att kunna utöka min uppfödning. Att PDR stöttar mig har gett mig extra motivation till att börja satsa ordentligt på att expandera och förbättra min marsvinsuppfödning.

Text och foto: Lina Franzén, programpraktikant, Peru


Våra samarbetsorganisationer i Peru

Ceder arbetar i Peru sedan 1983. Organisationen identifierar, konstruerar och validerar förslag för en hållbar utveckling för personer med låg livskvalitet men med initiativförmåga och utvecklingspotential. Prioriterade områden  är  landsbygdsutveckling, stadsutveckling och decentralisering på lokal och regional nivå

El Taller arbetar med landsbygdsutveckling med fokus på ekologisk odling, samt med innovationer av nytt material och teknologi. De utvecklar också målgruppens förmågor genom olika utbildningar.