Nicaragua

N160724Nallepavattlina - CJ

Varför behövs insatser i Nicaragua?

Ungefär hälften av de som bor i Nicaragua är under arton år. Det är ofta de som drabbas hårdast av fattigdomen och olika typer av våld, som exempelvis barnsexhandel. Många av landets barn och unga nekas dagligen sina rättigheter såsom god hälsa, utbildning, och skydd mot skadligt arbete. Enligt lag ska alla barn i Nicaragua delta i en grundskoleutbildning på sex år. Den ska vara gratis och tillgänglig för alla. Men verkligheten ser annorlunda ut. Vart femte barn börjar inte ens skolan och knappt vart tredje går klart hela grundskolan. Hundratusentals unga arbetar och det är inte ovanligt att familjen är helt beroende av inkomsten från en minderårig. Detta arbete är en av riskfaktorerna för barnsexhandel. Andra bidragande riskfaktorer är sexuellt utnyttjande, våld inom familjen, arbetslöshet samt missbruk av droger.

Om vårt program i Nicaragua

Svalorna Latinamerika stödjer lokala organisationer som arbetar förebyggande mot barnsexhandel i Nicaragua genom utvecklingsprogrammet Dedenan.

Målet med vårt program Dedenan är att befolkningen som medverkar i programmet agerar mot och förebygger sexuell, kommersiell exploatering av barn och unga. Det förebyggande arbetet är inriktat på att stärka barns och ungdomars förståelse av sina rättigheter och deras inflytande över sin egen utveckling. Programmet vill också stärka deras självkänsla genom att skapa skyddsnät i form av en vuxenvärld som upptäcker och motverkar sexuella utnyttjanden.

Målgruppen för arbetet är huvudsakligen barn och ungdomar, samt deras närmaste omgivning som föräldrar och lärare, men vi vänder oss också till nyckelaktörer i det förebyggande arbetet såsom taxichaufförer, hotell- och barägare samt ägare till internetcaféer.

För mer information om Svalorna Latinamerikas utvecklingsprogram Dedenan i Nicaragua, besök programmets hemsida eller YouTube-kanal.


Aktuellt från Nicaragua

Läs gärna vår Inforapport från Nicaragua! Den innehåller allt från fakta om vårt program i Nicaragua, till intervjuer från deltagare i programmet som berättar om sin tillvaro och sina erfarenheter.

 


Kunskapsspridarna

Inom programmet för ”Barn och ungas rättigheter och utveckling i Nicaragua” (Dedenan) II, som inriktar sig på förebyggande arbete mot barnsexhandel, är ett av målen att barn och ungdomar ska se sig själva och bli sedda som sociala aktörer med rättigheter. Caroline Jonsson, som varit praktikant, har gjort filmen om de om barn och ungdomar som sprider sin kunskap på Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisation Club Infantil i Nicaragua.


Se filmen om Jackson

Jackson är tretton år och mönsterelev med två stipendier. Men när kaffesäsongen börjar måste han lämna skolan under fyra månader för att arbeta på ett plantage uppe i bergen i norra Nicaragua. Filmen om Jackson är gjord av journalisten Philip Krook, som tidigare var praktikant på Svalorna Latinamerikas utvecklingsprogram i Nicaragua.


”Jag är en kämpe, jag ger inte upp”Aurestela

Aurestela Herrera, 26, föddes in i en fattig familj långt ute på landet i ett bergsområde utanför Jinotega. Hon utsattes som 15-åring för livshotande könsrelaterat våld men lyckades mot alla odds överleva och få jobb på Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisation Club Infantil.
Läs hela intervjun här.


Apeadeco – ger nya perspektiv på samhällets normer

Norvin

”I Nicaragua finns det ett tabu kring att prata om sexualitet. Det kan vara svårt att uttrycka att en har en viss sexuell läggning. Det finns också starka idéer i det nicaraguanska samhället om hur män och kvinnor bör vara, hur de bör agera och vad de bör göra med sina liv. Apeadeco anser att detta är begränsande för ungdomarnas utveckling, samt att detta är en stark bidragande orsak till att det finns ojämlikhet mellan män och kvinnor. Därför vill vi få barnen att se detta mönster, tänka utanför det traditionella och ge dem nya perspektiv på hur samhällsnormerna kan se ut.”, säger Norvin Narciso Campos Ramos, verksamhetsledare på Apeadeco i en intervju.


Mary Barreda – informerar transportsektorn om barnsexhandel

Rosa Maria

”– I arbetet med transportsektorn besöker vi de olika transportkooperativ som finns. Med dem arbetar vi både individuellt med förarna och ger dem workshops i grupp. Det ansvar de kan ta som företag för att förbättra samhällssituationen är viktigt, men också vad varje person kan göra i sitt arbete i vardagen. Gensvaret har varit bra. Förarna hjälper till genom att göra anmälningar när de misstänker brott och det händer att förarna på sin fritid är med och stödjer våra kampanjer”, säger Rosa María Espinoza Cantillano, verksamhetsledare på Mary Barreda i en intervju.


Club Infantil – upplyser barn och unga om barnsexhandel och våld i hemmetDiana-Gonzalez-Club-Infantil

”En svårighet är när unga flickor som blir utsatta för sexuellt våld bor i samma hus som sin angripare. Ofta kan det vara hennes pappa, farbror eller farfar. Då finns det inget tillflyktsboende för henne här i Jinotega där hon kan komma undan angriparen” säger Diana González, samordnare på Club Infantil, i en intervju

 


Club Infantils barnkommunikatörer gör radioprogram


Makt över sitt eget liv

Ett seminarium om migration och förebyggande av barnsexhandel i Nicaragua som hölls på Bokmässan i Göteborg 2016.
Medverkande: Erik de la Reguera, utrikesjournalist och författare, och Victoria Särnhult, styrelsemedlem i Svalorna Latinamerika, aktivist och före detta praktikant i Nicaragua.


Våra samarbetsorganisationer i Nicaragua

APEADECO arbetar med alternativa utbildningsmetoder så som skapande av konstverk och dans för att prata om och främja mänskliga rättigheter. Organisationen anordnar också samtal med familjer och utbildar lärare och nätverk i samhället inom områdena mänskliga rättigheter, förebyggande av våld och förebyggande av barnsexhandel i städer och på landsbygden i kommunen Telica. 

Asociación MIRIAM i Estelí jobbar för att kvinnor och barn själva ska ha makten över sina liv och sin egen utveckling. De arrangerar utbildningar och upplysningskampanjer riktade mot föräldrar, kommunala ledare, barn och ungdomar av bägge könen inom områden som familjevåld och sexuell exploatering.

Asociación Tuktan Sirpi, känd som Club Infantil anordnar  kurser för cirka 300 barn och ungdomar i åldrarna 9-18 år. Genom allt från läxhjälp till dans är målet att lära barnen och ungdomarna om deras rättigheter och ge dem utrymme att organisera sig. Förutom kurser har Club Infantil även radio- och TV-program som sköts av organisationens unga. I projekten upplyser man till exempel om frågor som barnsexhandel, hiv och våld i hemmet.

Asociación Mary Barreda har sedan starten 1992 arbetat för att skydda barns, ungdomars och kvinnors rättigheter. Genom hembesök, vägledning och utbildningar stöttar och informerar man barn, ungdomar och deras föräldrar för att förhindra situationer av våld och sexuellt utnyttjande inom familjen, sexuell kommersiell exploatering, barnarbete, prostitution och HIV. Mary Barreda ger också psykologiskt och juridiskt stöd till utsatta och jobbar för att påverka myndigheterna och anordnar kampanjer för att nå ut till samhället i stort. För mer information om organisationen besök deras Facebooksida.