Kallelse till extrainsatt årsmöte i Svalorna Latinamerika

Samhället Unro, lamor och glaciären Corupuna, Peru. Foto: Laura Juarez Sandkvist

Samhället Unro, lamor och glaciären Corupuna, Peru. Foto: Laura Juarez Sandkvist

 

Datum och tid: Tisdagen den 28 augusti 2018, kl. 17.15–17.30 (ca)
Plats: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Stockholm

Svalorna Latinamerika inbjuder härmed till ett extra årsmöte för fyllnadsval av en person till styrelsen i Svalorna Latinamerika 2018.

Som underlag för mötesförhandlingarna bifogas skrivelse från valberedningen angående fyllnadsval och förslag till kandidat att väljas till Svalorna Latinamerikas styrelse 2018.

Förslag på dagordning:
1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
4. Fastställande av föredragningslista
5. Fyllnadsval enligt valberedningens förslag

Anmäl gärna närvaro till verksamhetsledare Klas Sellström på adressen info@svalorna.se eller telefon 08 – 642 16 96.

Stockholm, den 10 augusti 2018
För Svalorna Latinamerika

Julia Andén
Ordförande

Förslag från Valberedningen