Slide background

Bli medlem!

Slide background
Insamlingshelg

Samarbete för rättvisa!

Svalorna Latinamerika arbetar för att minska fattigdom och undanröja dess orsaker. Vi samarbetar med lokala organisationer för mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Tillsammans skapar vi möjligheter för kvinnor, barn och ungdomar att förbättra sina livsvillkor.

Kropp!

Vem bestämmer över kroppen? Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är avgörande för ett lands utveckling. Vi fokuserar på rätten till sexualundervisning, preventivmedel och säker abort, rätten till sin egen sexualitet och rätten att inte utsättas för sexuellt våld.

Utbildning!

Fortfarande saknar många miljoner människor i världen tillgång till utbildning, detta trots vetskapen om att grundläggande skolkunskaper och läskunnighet innebär bättre möjligheter för fattiga människor att förbättra sina liv och påverka det samhälle där de lever.

Liv!

Vem och vad påverkar livet? Svalorna Latinamerika driver verksamhet för människors rättigheter att själva påverka sina liv. Genom att ge öka möjligheterna till egen försörjning och öka deltagandet i demokratiska processer förändras en människas möjlighet att kunna välja vad hen vill göra i livet.

Vill du engagera dig?

Välkommen till Svalorna Latinamerika. Att engagera sig hos oss är my...

Läs mer

Kommande evenemang

Är du intresserad av att engagera dig inom Svalorna Latinamerika elle...

Läs mer

För dig som läser Gracias!

  Håller du på att lära dig spanska med boken Gracias? Här ka...

Läs mer
Skänk en gåva

Stöd vår verksamhet Pg 90 09 12-7

Bli medlem

Ju fler vi är desto mer kan vi påverka!