För dig som läser Gracias

Håller du på att lära dig spanska med boken Gracias? Här kan du läsa mer om Leidi och hennes vardag i Peru.

Leydi i skolan liten bild

Här är Leidi i klassrummet tillsammans med sina vänner. Att utbildning är viktigt är många av barnen medvetna om.  Därför kan Leidi och hennes klasskamrater ibland oroa sig över att skolorna är bättre i städerna än på landsbygden.

Glaciär

På skolan Corazón Sagrado de Jésus tänker alla mycket på miljön och hur samhället påverkar den. Speciellt mycket tänker de på glaciären som är på väg att smälta bort och vad som händer med deras tillvaro när den gör det.

I Peru bor många på landsbygden, alltså inte i storstäder, och det är vanligt att man försörjer sig genom olika typer av odlingar eller att man föder upp olika djur. Quinoa som idag är vanligt i Sverige är det många som odlar i Peru. Många föder också upp marsvin, men inte för att ha som sällskapsdjur utan för att det anses vara en delikatess – att äta!

marsvinsuppfödning

Arbetet med demokrati handlar om att få människor att vara med i det demokratiska arbetet som sker i landet eller i området där dem bor. Demokrati handlar om att alla tillsammans, i ett land eller en stadsdel, ska bestämma vad som händer och sker. Man röstar om beslut och alla är med.

I Peru är det många på landsbygden som inte är med och bestämmer. Ibland vet de inte att de kan och har rätt att vara med och bestämma och då utbildar Svalorna Latinamerika, tillsammans med peruanska organisationer, dem om hur de ska göra för att vara med och påverka. Ett sätt är att berätta för politiker vad man tycker är viktigt. Här pojke me plakathar en skolpojke gjort ett plakat med det han tycker att politikerna ska bry sig mer om att skydda naturen!