Viktiga dokument

Svalorna Latinamerikas arbete utgår från den övergripande policyn som antas på årsmötet som är organisationens högst beslutande organ.

Dokument
Årsredovisning 2015
Verksamhetsberättelse 2015
Policy
Stadgar
Strategi 2017-2021
Protokoll årsmöte 28 maj 2016
Protokoll konstituerande styrelsemöte 28 maj 2016