Viktiga dokument

Svalorna Latinamerikas arbete utgår från den övergripande policyn som antas på årsmötet som är organisationens högst beslutande organ.

Dokument
Årsredovisning 2016
Revisionsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2016
Policy
Stadgar
Strategi_2017-2021
Protokoll årsmöte 6 maj 2017
Protokoll konstituerande styrelsemöte 6 maj 2017
Protokoll extrainsatt årsmöte 4 mars 2017