Viktiga dokument

Svalorna Latinamerikas arbete utgår från den övergripande policyn som antas på årsmötet som är organisationens högst beslutande organ.

Dokument
Årsredovisning 2016
Revisionsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2016
Policy
Stadgar
Strategi 2017-2021
Protokoll årsmöte 28 maj 2016
Protokoll konstituerande styrelsemöte 28 maj 2016