Bolivia

Svalorna Latinamerikas utvecklingsprogram

Sedan 2007 bedriver Svalorna Latinamerika vår verksamhet i programform, med 4- och 5-åriga utvecklingsprogram. De länder vi arbetar i är BoliviaNicaragua och Peru.

I ett program är hela verksamheten inriktad mot samma mål, även om programmets olika delar kan ha olika sorts verksamhet. Grundläggande för programmen är att de ska vara rättighetsbaserade och med deltagande av målgruppen både i planeringen och i verksamheten. Det innebär att målgruppen deltar i beslut om programmens inriktning och verksamhet, som går ut på att stärka målgruppens egen kapacitet till förändring genom organisering och utbildning.

Målgrupper

Programmens målgrupper består av utsatta barn och unga, i Peru-programmet ingår även kvinnor. Dessa grupper är Svalorna LA:s målgrupper eftersom de, trots att de är många, av olika anledningar har haft en begränsad möjlighet att kräva sina rättigheter. Aktiviteterna genomförs av lokala samarbets­organisationer (SO). Dessa organisationer har mångårig erfarenhet av arbete med programmens målgrupper. Organisationerna samarbetar genom ett programråd där alla organisationer har varsin representant, även Svalorna LA.

Programrådet

Programrådet beslutar om fördelningen av programmets budget, om strategier för genomförandet av verksamheten samt om gemensamma aktiviteter som kampanjer och dylikt. I varje land har Svalorna LA ett programkontor med egen personal – en landrepresentant och en ekonom/administratör – med främsta uppgifter att stödja och följa upp programverksamheten samt att representera Svalorna LA gentemot andra organisationer och myndigheter. Programkontoret ansvarar också för genomförandet av en årlig resultatmätning av verksamheten.

Bakgrund – varför behövs insatser i Bolivia?

De hopväxta städerna El Alto och La Paz, har länge varit mottagare av migration från landsbygden, vilket har lett till en stor andel unga fattiga människor. Många av dessa lever med en kultur av andinska rötter med stark urban påverkan. Staden El Alto grundades 1940 och hade då 1 087 invånare. Idag beräknar man att El Alto har över en miljon invånare, vilket gör den till Bolivias näst största stad, med La Paz på tredje plats.

Enligt INE (Bolivias statistiska centralbyrå) lever 73 procent av El Altos befolkning i fattigdom, utan tillräcklig tillgång till grundläggande utbildning, hälsa och/eller lämpliga bostäder. Regionen är hårt drabbad av klimatförändringar med smältande glaciärer som leder till vattenbrist.

Diskriminering på grund av bland annat kön, ålder eller sexuell läggning är utbredd, och åtföljs ofta av våld.

Om vårt program i Bolivia

I Bolivia arbetar Svalorna Latinamerika med programmet Suma Thakhi II. Suma Thakhi betyder ”god väg” på aymara. Programmet arbetar mot könsrelaterat våld och för sexuella rättigheter, och arbetar utifrån ett maskulinitetsperpektiv. Målgruppen är ungdomar i städerna El Alto och La Paz.

Suma Thakhi II bygger vidare på lärdomarna från det tidigare programmet Suma Thakhi 1, och förstärker de områden som visat goda resultat och som målgruppen ansett viktiga. Problemet med våld, särskilt könsbaserat våld, och möjligheten till utövandet av sina sexuella rättigheter, kom fram både i programplaneringen och i den förstudie som Svalorna LA gjorde med ungdomar inför det nya programmet.

De organisationer som vi samarbetar med använder sig av olika metoder för folkbildning och politiskt påverkansarbete. Några exempel är:

  • Unga reportrar sänder egna radioprogram och använder sociala media
  • Teater & poesi
  • Skapande av en “tele novela” som kommer handla om machismo
  • Ledarskapsutbildningar
  • Dialogmöten med politiker

 


Läs mer om våra samarbetsorganisationer i Bolivia

Albor är en medlemsorganisation av och för barn- och ungdomar i staden El Alto. Organisationen använder sig av poesi och teater för att driva frågor kring mänskliga rättigheter, sexuella rättigheter, medborgarskap och demokrati.

CDC – (Capacitación y Derechos Ciudadanos) är en ideell organisation bestående av jurister och brigader av studenter, som sedan 1993 arbetar för att främja kunskapen om, och respekten för, mänskliga och medborgerliga rättigheter.

Red Ada är en kvinnoorganisation som arbetar med fokus på kommunikation och kvinnors rättigheter utifrån ett interkulturellt perspektiv.