Bolivia

Vision Juvenil AVE håller möte i El Alto för nya medlemmar. AVE är en organisation som varit aktiv sedan 2013 och som stöds av Svalorna LA via organisationen Red Ada.

Vision Juvenil AVE håller möte i El Alto för nya medlemmar. AVE är en organisation som varit aktiv sedan 2013 och som stöds av Svalorna LA via organisationen Red Ada.

Bakgrund – varför behövs insatser i Bolivia?

De hopväxta städerna El Alto och La Paz, har länge varit mottagare av migration från landsbygden, vilket har lett till en stor andel unga fattiga människor. Många av dessa lever med en kultur av andinska rötter med stark urban påverkan. Staden El Alto grundades 1940 och hade då 1 087 invånare. Idag beräknar man att El Alto har över en miljon invånare, vilket gör den till Bolivias näst största stad, med La Paz på tredje plats.

Enligt INE (Bolivias statistiska centralbyrå) lever 73 procent av El Altos befolkning i fattigdom, utan tillräcklig tillgång till grundläggande utbildning, hälsa och/eller lämpliga bostäder. Regionen är hårt drabbad av klimatförändringar med smältande glaciärer som leder till torka och vattenbrist.

Diskriminering på grund av bland annat kön, ålder eller sexuell läggning är utbredd, och åtföljs ofta av våld.

Om vårt program i Bolivia

I Bolivia arbetar Svalorna Latinamerika med programmet Suma Thakhi II. Suma Thakhi betyder ”god väg” på aymara. Programmet arbetar mot könsrelaterat våld och för sexuella rättigheter, och arbetar utifrån ett maskulinitetsperpektiv. Målgruppen är ungdomar i städerna El Alto och La Paz.

Suma Thakhi II bygger vidare på lärdomarna från det tidigare programmet Suma Thakhi 1, och förstärker de områden som visat goda resultat och som målgruppen ansett viktiga. Problemet med våld, särskilt könsbaserat våld, och möjligheten till utövandet av sina sexuella rättigheter, kom fram både i programplaneringen och i den förstudie som Svalorna LA gjorde med ungdomar inför det nya programmet.

De organisationer som vi samarbetar med använder sig av olika metoder för folkbildning och politiskt påverkansarbete. Några exempel är:

  • Unga reportrar sänder egna radioprogram och använder sociala media
  • Teater & poesi
  • Skapande av en “tele novela” som kommer handla om machismo
  • Ledarskapsutbildningar
  • Dialogmöten med politiker

Albor – motverkar klyftor genom teater

MariaElena
”Ungdomarna tyckte att den var jättebra, men papporna blev upprörda över att de tyckte att teatern kunde bidra till att deras fruar skulle stå upp för mycket mot sina makar.”

Maria Elena Cardenas berättar i en intervju om vår samarbetsorganisation Albors arbete med ungdomsgrupper i Bolivia.

Möt Josue Santos Quispe, skådespelare i Albor

jose albor

”Det finns ett talesätt: ”det man inte säger, det man inte uttalar, existerar praktiskt taget inte” och i det sexistiska språket gör vi så när man till exempel uteslutande säger ”los estudiantes” eller ”los profesores”. Tjejerna, var är de? Det man inte säger finns inte. Det är de här frågorna som vi visar upp för samhället. I Albor försöker vi förändra samhället, transformera det bit för bit genom teatern.” säger Josue Santos Quispe i en intervju.


Red Ada hjälper ungdomar att mötas och växa

red ada filminspelnig

”Det viktigaste när en arbetar med unga är att tro på dem. Det handlar förstås om att bygga ett ömsesidigt förtroende. Jag tror på dem, deras syfte, deras kamp. Vi kämpar tillsammans och vi gör skillnad.”

Så resonerar Acacelly Aranda som sedan åtta år tillbaka lagt sitt fulla engagemang på att stötta ungdomar i sin organisering. Aracelly är en del av organisationen Red Adas* team som arbetar med information och kommunikation om sexuella rättigheter för unga i La Paz och El Alto.

Till Red Adas kontor kommer ungdomar efter skolan/jobbet för att förbereda sina respektive projekt men också för att mötas, spåna ideér eller ta en fika. Radio, film, dans, teater och konst är olika kreativa kommunikationsvägar som ungdomarna använder för att nå ut till andra ungdomar. Arbetet drivs ideellt och engagemanget för frågor som genus, HBTQ och våld i nära relationer är stort.

Kontoret, som ligger centralt, har kommit att bli en mötes- och arbetsplats för ungdomsgrupperna. Ofta bjuds det på mat eller fika vilket också bidrar till en familjär atmosfär dit en kan komma och arbeta men också vila, menar Aracelly.

”Vi arbetar mycket med våra egna fördomar och föreställningar för att skapa en fri plats där alla kan känna sig välkomna”, berättar Aracelly.

* Red Ada är en boliviansk feministisk organisation som funnits sedan 1994 och är en av Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisationer inom programmet Suma Thakhi II.

Text och bild: Nathalie Elena Gordin, praktikant i Bolivia HT-16


Läs mer om våra samarbetsorganisationer i Bolivia

Albor är en medlemsorganisation av och för barn- och ungdomar i staden El Alto. Organisationen använder sig av poesi och teater för att driva frågor kring mänskliga rättigheter, sexuella rättigheter, medborgarskap och demokrati.

CDC – (Capacitación y Derechos Ciudadanos) är en ideell organisation bestående av jurister och brigader av studenter, som sedan 1993 arbetar för att främja kunskapen om, och respekten för, mänskliga och medborgerliga rättigheter.

Red Ada är en kvinnoorganisation som arbetar med fokus på kommunikation och kvinnors rättigheter utifrån ett interkulturellt perspektiv.