Bolivia

B161026+utsikt la paz+NG

Utsikt över La Paz. Foto: Nathalie Gordin

Bakgrund – varför behövs insatser i Bolivia?

De hopväxta städerna El Alto och La Paz, har länge varit mottagare av migration från landsbygden, vilket har lett till en stor andel unga fattiga människor. Många av dessa lever med en kultur av andinska rötter med stark urban påverkan. Staden El Alto grundades 1940 och hade då 1 087 invånare. Idag beräknar man att El Alto har över en miljon invånare, vilket gör den till Bolivias näst största stad, med La Paz på tredje plats.

Enligt INE (Bolivias statistiska centralbyrå) lever 73 procent av El Altos befolkning i fattigdom, utan tillräcklig tillgång till grundläggande utbildning, hälsa och/eller lämpliga bostäder. Regionen är hårt drabbad av klimatförändringar med smältande glaciärer som leder till vattenbrist.

Diskriminering på grund av bland annat kön, ålder eller sexuell läggning är utbredd, och åtföljs ofta av våld.

Om vårt program i Bolivia

I Bolivia arbetar Svalorna Latinamerika med programmet Suma Thakhi II. Suma Thakhi betyder ”god väg” på aymara. Programmet arbetar mot könsrelaterat våld och för sexuella rättigheter, och arbetar utifrån ett maskulinitetsperpektiv. Målgruppen är ungdomar i städerna El Alto och La Paz.

Suma Thakhi II bygger vidare på lärdomarna från det tidigare programmet Suma Thakhi 1, och förstärker de områden som visat goda resultat och som målgruppen ansett viktiga. Problemet med våld, särskilt könsbaserat våld, och möjligheten till utövandet av sina sexuella rättigheter, kom fram både i programplaneringen och i den förstudie som Svalorna LA gjorde med ungdomar inför det nya programmet.

De organisationer som vi samarbetar med använder sig av olika metoder för folkbildning och politiskt påverkansarbete. Några exempel är:

  • Unga reportrar sänder egna radioprogram och använder sociala media
  • Teater & poesi
  • Skapande av en “tele novela” som kommer handla om machismo
  • Ledarskapsutbildningar
  • Dialogmöten med politiker

Läs mer här för att ta del av personliga historier från arbetet Bolivia.


Albor – motverkar klyftor genom teater

MariaElena

– Ungdomarna tyckte att den var jättebra, men papporna blev upprörda över att de tyckte att teatern kunde bidra till att deras fruar skulle stå upp för mycket mot sina makar, säger Maria Elena Cardenas, sekreterare på Albor i en intervju om organisationens arbete med ungdomsgrupper

jose albor

– I Albor försöker vi förändra samhället, transformera det bit för bit genom teatern, säger skådespelaren Josue Santos Quispe i en intervju.

 

 


Red Ada kämpar för kvinnors rättigheter

– Vår organisation startades för att försvara kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter, berättar Gladys Alejo, verksamhetsledare på Red Ada i en intervju.  Trots förbättringarna i lagstiftningen så är situationen fortfarande svår för kvinnor.

– Från januari till oktober 2016 skedde 94 mord på kvinnor, cirka 10 stycken per månad. Kvinnor har fått fler viktiga positioner i samhället men på grund av sociala strukturer så är deras förmåga att bestämma fortfarande bristande.


Läs mer om våra samarbetsorganisationer i Bolivia

Albor är en medlemsorganisation av och för barn- och ungdomar i staden El Alto. Organisationen använder sig av poesi och teater för att driva frågor kring mänskliga rättigheter, sexuella rättigheter, medborgarskap och demokrati.

CDC – (Capacitación y Derechos Ciudadanos) är en ideell organisation bestående av jurister och brigader av studenter, som sedan 1993 arbetar för att främja kunskapen om, och respekten för, mänskliga och medborgerliga rättigheter.

Red Ada är en kvinnoorganisation som arbetar med fokus på kommunikation och kvinnors rättigheter utifrån ett interkulturellt perspektiv.