Utsikt från byn Cotanay, Peru. Foto: Lina Franzén

Utsikt från byn Cotanay, Peru. Foto: Lina Franzén

Kallelse till årsmöte i Svalorna Latinamerika

Datum: Lördagen den 5 maj 2018
Tid: Klockan 11 till 15
Plats: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm. Möteslokal Draken.
Ta dig hit med lokaltrafik: Buss nr 2, till sluthållplats ”Barnängen”.

Seminarium om bristen på vatten i Peru

I samband med årsmötet arrangerar Svalorna LA ett seminarium om klimatförändringar och bristen på vatten i Castilla Media, Peru. Mer information om seminariet nedan.

Så gör du för att ha rösträtt på årsmötet

För att ha rösträtt på årsmötet ska du vara betalande medlem, och din medlemsavgift för 2018 ska vara inbetald senast fredagen den 27 april då röstlängden fastställs.

Påverka Svalorna Latinamerika – skicka in en motion

Du som är medlem i Svalorna Latinamerika kan påverka organisationen genom att skicka in en motion till årsmötet. Din motion ska inkomma till styrelsen senast fredagen den 27 april. Motioner skickas till styrelsen via e-post styrelsen@svalorna.se eller via post till Svalorna Latinamerika, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm.

Anmäl dig gärna i förväg

Anmäl ditt deltagande till kansliet via e-post info@svalorna.se eller per telefon
08-642 16 96 senast fredag den 27 april.

Vi bjuder på lunch

Vi bjuder alla de som anmält sig i förväg på en god vegansk lunchgryta.


Seminarium: Räcker vattnet åt alla?

På en skola i Castilla Media, Peru, har skolbarn gjort teckningar på temat klimatförändringar och den smältande glaciären Coropuna som finns i deras närområde. Foto: Jhonny Salvatore Talavera

På en skola i Castilla Media, Peru, har skolbarn gjort teckningar på temat klimatförändringar och den smältande glaciären Coropuna som finns i deras närområde. Foto: Jhonny Salvatore Talavera

Ett samtal om vattensituationen i Castilla Media i södra Peru där Svalorna Latinamerika stöder landsbygdsutveckling och vattenhushållning. Hur hanteras vattensituationen i Peru i jämförelse med andra platser längs Stilla Havet, från Kalifornien i norr till Chile i söder? Vad kan vi göra för att lantbrukarna i Castilla Media ska ha vatten även i framtiden?

Vid seminariet kommer vi att få en introduktion till vattenfrågan i Castilla Media och se på videoreportage som Svalorna Latinamerikas praktikanter filmat inför samtalet med vattenexperten John-Olov Vinterhav, praktikanterna Laura Juarez Sandkvist och Jhonny Talavera samt Svalorna Latinamerikas verksamhetsledare Klas Sellström. Samtalsledare är Per Fröberg.

Varmt välkomna!


Förslag på dagordning vid årsmötet

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet
 5. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 6. Godkännande av röstlängd
 7. Fastställande av dagordning
 8. Föredragning av verksamhetsberättelsen
 9. Föredragning av resultat- och balansräkning, samt revisionsberättelsen
 10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Val av styrelseordförande, se underlag nedan
 12. Val av styrelseledamöter, se underlag nedan
 13. Val av revisor och revisorssuppleant, se underlag nedan
 14. Val av valberedning, se underlag nedan
 15. Presentation av verksamhetsplan och budget för 2018
 16. Fastställande av föreningens övergripande policy, se underlag nedan
 17. Bekräftelse av fastställd ändring av föreningens stadgar, se underlag nedan
 18. Motioner och förslag
 19. Presentation av Årets Svala
 20. Övriga ärenden
 21. Årsmötet avslutas

Convocatoria para la reunión anual de Svalorna Latinamerika

Fecha: Sábado 5 de mayo 2018
Hora: 11:00 – 15:00
Lugar: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Estocolmo. Möteslokal Draken. Bus No. 2, hasta la parada final Barnängen

El comité organizador les extiende una cordial invitación a todos sus miembros e interesados.

Para poder acceder a los derechos de voto en la reunión anual, será indispensable que usted sea miembro y que haya pagado su tarifa de membresía antes del viernes 27 de abril.

Los miembros pueden presentar sus mociones a más tardar una semana antes de la reunión anual; el viernes 27 de abril. Las mociones se pueden enviar a la Junta Directiva al correo electrónico styrelsen@svalorna.se o a la dirección de Svalorna Latinamerika, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm.

Para registrarte a la reunión envie a más tardar el viernes 27 de abril un correo electrónico a info@svalorna.se o al teléfono 08-642 16 96

Bienvenidas y bienvenidos!